KALİTE

ERHANLAR olarak, tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve teknolojimizden aldığımız güç, benimsediğimiz vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, sürekli iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç gözetilerek;

  • ERHANLAR ‘ın sahip olduğu ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri doğrultusunda; Kalitenin ve hizmetin bir bütün olduğunu ve bu anlayışta hareket ederek etkin bir kalite sistemiyle kaliteyi ve hizmeti sürekli arttırıp tercih edilir hale gelmek gerektiğinin bilincindedir. Şirketimizi, çalışanlarımız ve müşterilerimiz nezdinde her zaman tercih edilir kılmayı kendine amaç olarak benimsemiştir.
  • ERHANLAR ‘ın sahip olduğu ISO27001:2013 Yönetim Sistemi faaliyetleri doğrultusunda; Sistemin gereksinim duyduğu tüm politikalar doğrultusunda firma içerisindeki tüm süreçlerde bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı hedeflemektedir.
  • ERHANLAR ‘ın sahip olduğu ISO14001:2015 Yönetim Sistemi ve Devletimizin Yasal Mevzuatlarla değerlendirdiği Çevre Kanunları doğrultusunda; Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, atıkları (katı, sıvı, gaz) ve gürültü kirliliğini kontrol altına almayı hedeflemektedir. Faaliyetlerimizin, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek, yeni yatırım ve projelerde, teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanmak ve mümkün olduğu ölçüde mevcut yapıda da iyileştirmeler yapmak suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirgenmesini sağlamayı amaçlamıştır.
  • ERHANLAR ‘ın sahip olduğu OHSAS18001:2007 Yönetim Sistemi ve Devletimizin Yasal Mevzuatlarla değerlendirdiği 6331 sayılı kanun doğrultusunda; Önleyici faaliyetlerde bulunarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak, Sıfır iş kazası, sıfır çevre kazası ve tüm meslek hastalıklarını önlemek. Tüm çalışanlarımıza emniyetli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için tüm tedbirleri almak ve gerekli koruyucu donanımları sağlayarak olası kaza ihtimallerinin en aza indirgenmesini sağlamak.
  • ERHANLAR ‘ın sahip olduğu ISO22000:2005 Yönetim Sistemi ve Devletimizin Yasal Mevzuatlarla değerlendirdiği ilgili Kanunlar doğrultusunda; Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin taşınmasını ve müşterilerimize ulaştırmasını sağlanması, kusursuz hizmet, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarının sağlanmasını, gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmasını, yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek ve gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamaktır.

ERHANLAR olarak, müşteri ürünlerinin güvenli şekilde taşınması, depolanması, ürünlere gereken önemin gösterilmesi ve taşıma esnasında ürün güvenliğinin en üst düzeyde tutulmasının sağlanması, personelin ürün güvenliği konusunda eğitilmesi sorumluluklarımız arasındadır.

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO9001, ISO27001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000 yönetim sistem standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz

GENEL MÜDÜR SULTAN TURAN